Installeren van True Combat Elite
True Combat: Elite is een first-person shooter oorlogsspel dat voortkomt uit het spel: Wolfenstein, Enemy Territory.
Hoewel Wolfenstein de basis vormt biedt dit spel een heel andere game-ervaring. Het is realistischer, waardoor het springen en trickjumpen niet echt meer kan of een voordeel oplevert. Vooral kruipen, sluipen en tactisch inzicht is nodig. True Combat is een tactische shootinggame waarbij de nadruk vooral ligt op stadsgevechten en realistische wapenfuncties.True Combat: Elite beschikt over twee verschillende teams, de "terroristen" en de "special operation forces".

Installeren :
  1. Installeer eerst Enemy Territory zoals reeds eerst is beschreven in een voorgaande Post
  2. Start Enemy Territory één keer en create een User
  3. Pak TCE 0.49 uit en zet de folder "tcetest" in "/home/username/.etwolf
  4. Pakt the TCE 0.49b Patch en zet de inhoud  van de folder in the "tcetest" Folder
  5. Nu moet TCE in de lijst staan als een Mod in Enemy Territory
  6. Start de ModJe kunt ook bij de installeren door de puntjes 1 en 2 te vervangen door :
  1. Installeer door installatie van de pakketten bij PlayDeb PPA van hier
  2. en installeer met commando sudo apt-get update && sudo apt-get install enemy-territory
Bestanden met gezochte woord kopiëren
Misschien wel een uitbreiding van voorgaande topic :
Als je een map hebt, met submappen en je zoekt naar bestanden met een bepaald woord of een bepaalde zin, dan kun je deze bestanden terugvinden met Grep. Je kan dan ook alle gevonden bestanden kopiëren naar een bepaalde map met cp.
Ga in de doorzoeken map staan en je kunt ook alles combineren met het onderstaande commando :

# grep -R -l "zoekwoord of zin" * > list.txt && for i in `cat list.txt`; do cp $i /pad/naar/bestaande/map ; done

Let op !
Bestanden met gelijke naam zal slechts 1x worden gekopieerd.
Dit kun je vermijden door --parents te gebruiken bij cp, waardoor de mappenstuctuur wordt weergegeven, dus

# grep -R -l "zoekwoord of zin" * > list.txt && for i in `cat list.txt`; do cp --parents $i /pad/naar/bestaande/map ; done

Bestanden zoeken en kopiëren
Soms wil je bij het opkuisen van je computer alle bestanden van eenzelfde soort samen zetten in één map. Als je dit via de bestandsbeheerder wilt doen dan kan dit een omslachtige en langdurige taak zijn. Je kunt dit ook met een scriptje in terminal. Het doorzoekt ook de submappen.

# find /pad/naar/map/om/te/doorzoeken -iname "*.jpg" -print0 | xargs -0 cp -t /pad/naar/map/voor/verzamelen

Wil je, om één of andere reden, toch de mappenstructuur behouden dan kun je ook het volgende scriptje gebruiken.

# find /pad/naar/map/om/te/doorzoeken -iname "*.jpg" -print | cpio -pdvm /pad/naar/map/voor/verzamelen

Opmerking :
De meeste commando's, zoals cp en find, zitten standaard in de meeste Linuxdistro's
Cpio zul waarschijnlijk moeten installeren.

# sudo apt-get install cpio

Zie je het niet goed zitten om de commando's zelf in te geven, dan kun je nog altijd dit bash-scriptje gebruiken dat ik ervan gemaakt heb :

filecopy.sh

Tunapie : streaming radio en TV
Met Tunapie kun je streaming radio luisteren en streaming TV kijken. Het heeft een spartaans uiterlijk maar het is één van de weinig streaming TV-applicaties, waarvan de de weergegeven lijst tamelijk up to date is. Vele streaming TV applicaties geven namelijk een hele lange rij zenders, waarvan er echter slechts weinig te bekijken zijn. Het merendeel van de zenders zijn echter muziekzenders.Bij de instellingen moet je enkel nog instellen welke media je wilt gebruiken voor radio en TV. Bij mij staat Audacious ingesteld voor de Radio en  VLC voor de TV-beelden. Recording is ook mogelijk met streamripper. Bij het opnemen van de streaming radio (bij sommige zenders) worden de liedjes automatische gefilterd en gescheiden.Installatie :

# sudo apt-get install tunapie

wil je audacious, vlc, streamripper :

# sudo apt-get install audacious vlc streamripper

Bij de instellingen (preferences) moet je naar de map /usr/bin om de nodige programma's aan te duiden.

wil je nog een extraatje te weten komen over tunapie kijk naar "Read more".
PST-bestanden (Outlook) rippen met readpst
Een heel goed en krachtig terminal programma is "readpst" Met dit programma kun je PST-bestanden uit elkaar halen, waarna je de bestanden kunt lezen en bekijken. Ook de bijlagen kunnen uit de e-mail worden geript, waardoor veel sneller door de bijlagen kan worden gebladerd.

Installatie :

# sudo apt-get install readpst

Gebruik :

Met het volgende commando worden alle e-mails gesorteerd in mappen met de naam, zoals weergegeven in Outlook en alle bijlagen worden uit de e-mails gehaald en aan de e-mails gelinkt door er een corresponderend cijfer voor te zetten.

#  readpst -r -M -D -S -o /pad/naar/een/bestaande/map /pad/naar/Outlook.pst

Nog wat terminalbewerkingen met pdf
We hebben al html-bestanden omgezet naar pdf. We hebben ook al doc-bestanden en afbeeldingen omgezet naar een pdf. Hier zijn nog een paar nuttige bewerkingen in terminal met pdf-bestanden.
Plaats u in de map waar de bestanden staan, die je wilt bewerken, voordat je de commando's uitvoert.

pdf naar jpg
:

Het pdf-document wordt gesplitst in meerdere jpg-afbeeldingen :

# for file in `ls *.pdf`; do convert -verbose -colorspace RGB -resize 800 -interlace none -density 300 -quality 80 $file `echo $file | sed 's/.pdf$/.jpg/'`; done

alle Pdf's uit een map samenvoegen in 1 pdf :

# gs -q -sPAPERSIZE=letter -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=out.pdf `ls *.pdf`

Burg : voor een coole Grub
Met Burg kun je je Grub een veel knapper uitzicht geven. Gedaan met de zwarte achtergrond met witte letters. Met Burg wordt je Grub visueel veel aantrekkelijker.    

Opmerking :
Voor dat je aan de installatie begin, moet je zeker zijn wat je doet, en heb je best een back up gemaakt van je systeem. Of weet dat je je grub kunt terug zetten met SuperGrub.

Installatie :
# sudo add-apt-repository ppa:bean123ch/burg
# sudo apt-get update && sudo apt-get install burg burg-themes

Voor installatie op MBR :
# sudo burg-install “(hd0)”

na installatie updaten burg :
# sudo update-burg

Opmerking 2 :
- Kuis je kernels op voor een mooier effect : Synaptic > zoek "linux-image" > laat de meest recente staan.
- # sudo update-grub voor het updaten van de lijst in grub
- # sudo update-burg voor het updaten van de lijst in burg

ASCII-fun in Terminal
Figlet

Met figlet kun je woorden omzetten naar ascii-art. Leuk, maar eigenlijk weinig nuttig, maar wel fun. Je kunt het wel altijd kopiëren en plakken in een e-mail of een chatgesprek.

Installeren :

# sudo apt-get install figlet

Gebruik :

# figlet Linux
of
# figlet Linux -f script

opmerking :
na '-f' kun je het lettertype kiezen. Standaard kun je de lettertypes vinden onder  /usr/share/figlet

Wil je nog meer Ascii-fun, dan moet je verder lezen op "Read more"

Script : definitie van een woord
Ben je ook soms op zoek naar de betekenis van een woord of heb je het moeilijk om een bepaald woord uit te leggen, dan kun je altijd dit klein bash-scriptje gebruiken. Het scriptje gaat op zoek op het internet (met google) naar de definities van een woord.

Download :
def.sh

Gebruik :
# sh def.sh zoekwoord

Grep : Grafisch en in Terminal
Met Grep kun je woorden of zinnen zoeken in bestanden. Als je dus ergens op een volle USB-stick van 16 GB een bestand staan hebt en je weet de naam niet meer, maar je weet wel dat er een bepaald woord in voor komt, dan kun je altijd een Grep doen op de stick. Het is niet nodig om eerst te indexeren.

Grep met Searchmonkey :

Searchmonkey is een grafische omgeving om snel en eenvoudig een Grep mee te doen.Dit programma kun je gebruiken voor het zoeken van een woord in een hele reeks platte
tekstbestanden (plain text files). Enkel voorbeelden van dergelijke bestanden zijn .txt, .xml, .html, ...e.a. (geen .doc, .xls, of .pdf)

Gebruik :

    – vink "Containing" aan
    – zoekwoord invullen het veld volgende op “Containing”
    – plaats/pad die je wilt doorzoeken aanduiden met de knop “Select Folder”
    – zoekopdracht starten met de knop “Start”

Installeren :

# sudo apt-get install searchmonkey

website :

http://searchmonkey.embeddediq.com/


Wil je weten hoe je grep moet doen in de terminal dan kun je bij "Read more" verder lezen.