Bestanden zoeken en kopiëren
Soms wil je bij het opkuisen van je computer alle bestanden van eenzelfde soort samen zetten in één map. Als je dit via de bestandsbeheerder wilt doen dan kan dit een omslachtige en langdurige taak zijn. Je kunt dit ook met een scriptje in terminal. Het doorzoekt ook de submappen.

# find /pad/naar/map/om/te/doorzoeken -iname "*.jpg" -print0 | xargs -0 cp -t /pad/naar/map/voor/verzamelen

Wil je, om één of andere reden, toch de mappenstructuur behouden dan kun je ook het volgende scriptje gebruiken.

# find /pad/naar/map/om/te/doorzoeken -iname "*.jpg" -print | cpio -pdvm /pad/naar/map/voor/verzamelen

Opmerking :
De meeste commando's, zoals cp en find, zitten standaard in de meeste Linuxdistro's
Cpio zul waarschijnlijk moeten installeren.

# sudo apt-get install cpio

Zie je het niet goed zitten om de commando's zelf in te geven, dan kun je nog altijd dit bash-scriptje gebruiken dat ik ervan gemaakt heb :

filecopy.sh

Tunapie : streaming radio en TV
Met Tunapie kun je streaming radio luisteren en streaming TV kijken. Het heeft een spartaans uiterlijk maar het is één van de weinig streaming TV-applicaties, waarvan de de weergegeven lijst tamelijk up to date is. Vele streaming TV applicaties geven namelijk een hele lange rij zenders, waarvan er echter slechts weinig te bekijken zijn. Het merendeel van de zenders zijn echter muziekzenders.Bij de instellingen moet je enkel nog instellen welke media je wilt gebruiken voor radio en TV. Bij mij staat Audacious ingesteld voor de Radio en  VLC voor de TV-beelden. Recording is ook mogelijk met streamripper. Bij het opnemen van de streaming radio (bij sommige zenders) worden de liedjes automatische gefilterd en gescheiden.Installatie :

# sudo apt-get install tunapie

wil je audacious, vlc, streamripper :

# sudo apt-get install audacious vlc streamripper

Bij de instellingen (preferences) moet je naar de map /usr/bin om de nodige programma's aan te duiden.

wil je nog een extraatje te weten komen over tunapie kijk naar "Read more".
PST-bestanden (Outlook) rippen met readpst
Een heel goed en krachtig terminal programma is "readpst" Met dit programma kun je PST-bestanden uit elkaar halen, waarna je de bestanden kunt lezen en bekijken. Ook de bijlagen kunnen uit de e-mail worden geript, waardoor veel sneller door de bijlagen kan worden gebladerd.

Installatie :

# sudo apt-get install readpst

Gebruik :

Met het volgende commando worden alle e-mails gesorteerd in mappen met de naam, zoals weergegeven in Outlook en alle bijlagen worden uit de e-mails gehaald en aan de e-mails gelinkt door er een corresponderend cijfer voor te zetten.

#  readpst -r -M -D -S -o /pad/naar/een/bestaande/map /pad/naar/Outlook.pst

Nog wat terminalbewerkingen met pdf
We hebben al html-bestanden omgezet naar pdf. We hebben ook al doc-bestanden en afbeeldingen omgezet naar een pdf. Hier zijn nog een paar nuttige bewerkingen in terminal met pdf-bestanden.
Plaats u in de map waar de bestanden staan, die je wilt bewerken, voordat je de commando's uitvoert.

pdf naar jpg
:

Het pdf-document wordt gesplitst in meerdere jpg-afbeeldingen :

# for file in `ls *.pdf`; do convert -verbose -colorspace RGB -resize 800 -interlace none -density 300 -quality 80 $file `echo $file | sed 's/.pdf$/.jpg/'`; done

alle Pdf's uit een map samenvoegen in 1 pdf :

# gs -q -sPAPERSIZE=letter -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=out.pdf `ls *.pdf`

Burg : voor een coole Grub
Met Burg kun je je Grub een veel knapper uitzicht geven. Gedaan met de zwarte achtergrond met witte letters. Met Burg wordt je Grub visueel veel aantrekkelijker.    

Opmerking :
Voor dat je aan de installatie begin, moet je zeker zijn wat je doet, en heb je best een back up gemaakt van je systeem. Of weet dat je je grub kunt terug zetten met SuperGrub.

Installatie :
# sudo add-apt-repository ppa:bean123ch/burg
# sudo apt-get update && sudo apt-get install burg burg-themes

Voor installatie op MBR :
# sudo burg-install “(hd0)”

na installatie updaten burg :
# sudo update-burg

Opmerking 2 :
- Kuis je kernels op voor een mooier effect : Synaptic > zoek "linux-image" > laat de meest recente staan.
- # sudo update-grub voor het updaten van de lijst in grub
- # sudo update-burg voor het updaten van de lijst in burg

ASCII-fun in Terminal
Figlet

Met figlet kun je woorden omzetten naar ascii-art. Leuk, maar eigenlijk weinig nuttig, maar wel fun. Je kunt het wel altijd kopiëren en plakken in een e-mail of een chatgesprek.

Installeren :

# sudo apt-get install figlet

Gebruik :

# figlet Linux
of
# figlet Linux -f script

opmerking :
na '-f' kun je het lettertype kiezen. Standaard kun je de lettertypes vinden onder  /usr/share/figlet

Wil je nog meer Ascii-fun, dan moet je verder lezen op "Read more"

Script : definitie van een woord
Ben je ook soms op zoek naar de betekenis van een woord of heb je het moeilijk om een bepaald woord uit te leggen, dan kun je altijd dit klein bash-scriptje gebruiken. Het scriptje gaat op zoek op het internet (met google) naar de definities van een woord.

Download :
def.sh

Gebruik :
# sh def.sh zoekwoord

Grep : Grafisch en in Terminal
Met Grep kun je woorden of zinnen zoeken in bestanden. Als je dus ergens op een volle USB-stick van 16 GB een bestand staan hebt en je weet de naam niet meer, maar je weet wel dat er een bepaald woord in voor komt, dan kun je altijd een Grep doen op de stick. Het is niet nodig om eerst te indexeren.

Grep met Searchmonkey :

Searchmonkey is een grafische omgeving om snel en eenvoudig een Grep mee te doen.Dit programma kun je gebruiken voor het zoeken van een woord in een hele reeks platte
tekstbestanden (plain text files). Enkel voorbeelden van dergelijke bestanden zijn .txt, .xml, .html, ...e.a. (geen .doc, .xls, of .pdf)

Gebruik :

    – vink "Containing" aan
    – zoekwoord invullen het veld volgende op “Containing”
    – plaats/pad die je wilt doorzoeken aanduiden met de knop “Select Folder”
    – zoekopdracht starten met de knop “Start”

Installeren :

# sudo apt-get install searchmonkey

website :

http://searchmonkey.embeddediq.com/


Wil je weten hoe je grep moet doen in de terminal dan kun je bij "Read more" verder lezen.

Downgrade php 5.3 naar php 5.2
Ik ben tot de vaststelling gekomen, dat bij een upgrade van het besturingsysteem, ook mijn webserver werd vernieuwd. Vooral PHP gaf problemen. Door de upgrade van PHP 5.2 naar PHP 5.3, deden bepaalde CMS'en hun werk niet meer zoals het hoorde. Verschillende PHP-foutmeldingen verschenen, en inloggen kon ook al niet meer. Na veel zoeken naar oplossingen heb ik dan maar besloten om PHP terug te downgraden. Dit ging snel en handig met een Bash-scriptje dat ik gevonden heb op het internet.

Download :

phpdowngrade.sh of # wget http://netsorcist.be/linuxblog/bestanden/files/phpdowngrade.sh

Script uitvoeren :

# sudo sh phpdowngrade.sh
Aankoppelen of Mounten van devices en images
Vele zaken worden automatische gemount in Linux of er zijn kleine handelingen nodig om het koppelen mogelijk te maken. Zo kan het zijn dat je eerst bij locaties (places) op de partitie moet klikken voordat ze toegankelijk is. Via de terminal kun je ook partities aankoppelen, en kun je zelf bepalen waar je het wilt mounten.
Hier bij een overzicht :

Voorbereidend werk :

Eerst moet er een map voorzien worden waarmee je de devices of images wilt mounten. Meestal wordt een map aangemaakt in /mnt of /media.

# sudo mkdir /mnt/mountpunt

Informatie, die je misschien later wel nodig hebt, kun je inzamelen door volgende commando's in te typen :

# sudo lshw
# sudo fdisk -lu


Mounten van een cd-rom :

Normaal wordt een cd-romstation automatische gemount bij het laden van een schijf. Als dit toch toch niet moest gebeuren dan kun je het volgende proberen :

# sudo mount /dev/sd0 /mnt/mountpunt

Opmerking :
gebruik 'lshw' > bij cdrom "logical name" kun je zien welke /dev/.. allemaal mogelijks gebruikt worden voor je cdromspeler.
Ook te gebruiken :

# hwinfo --block --short

Mounten van een partitie :

Wil je een partitie mounten, dan gebruik je het volgende commando :

# sudo mount /dev/sda1 /mnt/mountpunt

Opmerking :
- Wil je de partitie alleen lezen dan kun je # sudo mount -r /dev/sda1 /mnt/mountpunt gebruiken.
- gebruik 'fdisk -lu' om meer informatie te krijgen over de aanwezige partities
- Bij oudere systemen is het misschien nodig om # sudo ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/mountpunt te gebruiken om ntfs-partitie 'read/write' te mounten.

Om te weten hoe je images (iso, raw image) moet mounten kun je verder lezen op 'Read more'. Ook als je wilt weten hoe je moet afkoppelen, dna moet je verder lezen bij 'Read more'