Handigheden met ddrescue
Ik heb al eens beschreven hoe je met ddrescue een iso kunt maken van de cd-rom of dvd. (kijk hier maar eens).

Er zijn nog handig zaken die nuttig zijn bij het gebruik van ddrescue :

- Als de kwaliteit van de schijf, die je wilt recupereren, snel achteruit gaat, dan kun je altijd de optie -n gebruiken. Dit zal de error-ruimtes niet proberen splitten en lezen en dit is dus de snelste manier om de schijf te kopieëren.

- Maak altijd een logbestand aan, zodat je het kopieëren altijd kunt onderbreken. Je kunt dan het kopieêren hervatten met de optie -C te gebruiken.

- Je kunt ook het aantal keren opgeven dat ddrescue moet proberen om de error-ruimtes te lezen en te recupereren. Dit doe je met de optie -r gevolgd door een cijfer (het aantal keren dat ddrescue moet proberen)

Voorbeeld :
# ddrescue -vn /dev/old_disk bestand.dd logfile.log

snel de schijf kopieëren

# ddrescue -v -r3 -C /dev/old_disk bestand.dd logfile.log

Verder doen met 3 pogingen om de error-ruimtes te proberen recupereren

Opmerking :
-v = verbose (iets meer informatie wordt weergegeven en is dus niet echt nodig)
Je kunt ook nog eens van achter naar voor proberen door -R te gebruiken.
Herstel een unmoutable partitie
Het kan al eens gebeuren dan het bestandssysteem op een partitie beschadigd wordt of onklaar wordt door een onverwacht afsluiten van de PC of een stroomuitval. Soms kan het zijn dat je het bestandsysteem wilt repareren met "e2fsck" of "fsck" dat je dan de melding krijgt :

# e2fsck /dev/sda1
"Device or resource busy while trying to open /dev/sda. Filesystem mounted or opened exclusively by another program?"

Wat moet je dan doen ?
 1. Maak image met dd of ddrescue

  # dd if=/dev/sda1 of=/media/schijf/sda1.dd    of     # ddrescue /dev/sda1 /media/schijf/sda1.dd

 2. Op de image kun je "e2fsck" of "fsck" laten lopen om errors te herstellen

  # fsck -f /media/schijf/sda1.dd

 3. Je kunt nu met "-o loop" de image mounten om eventueel al bestanden veilig te stellen (of met tooltje mount_dd)

  # mount -o loop /media/schijf/sda1.dd /naar/lege/map

 4. De herstelde image terug zetten in de partitie

  # dd if=/media/schijf/sda1.dd of=/dev/sda1

  opmerking : op het einde kan er een foutmelding komen. Deze melding kun je negeren.

 5. Nadien kun je nog eens "fsck" laten lopen over de partitie

  # fsck -f /dev/sda1

mounten van dmg-bestanden
Dmg bestanden zijn bestanden uit het wereldje van Mac. Je kunt ze vergelijken met de iso of dd-bestanden.

Ondanks dat ze dezelfde extensie hebben bestaan er echter 2 soorten dmg-bestanden. Je hebt de gewone en de gecomprimeerde dmg-bestanden.

Type bestand bepalen :

Om te bepalen welk bestand je voor je hebt doe je in terminal :

# file bestand.dmg

het resultaat van deze opdracht moet zijn voor :

 • Niet gecomprimeerd :
bestand.dmg: Macintosh HFS Extended version 4 data last mounted by: ’10.0′, created: Fri Aug 29 00:33:37 2008, last modified: Fri Jan 2 11:07:50 2009, last checked: Fri Aug 29 02:33:37 2008, block size: 4096, number of blocks: 6400, free blocks: 218

 • Gecomprimeerd :
bestand.dmg: VAX COFF executable not stripped – version 376

Mounten van de bestanden

 • Niet gecomprimeerde :
mount -t hfsplus -o loop bestand.dmg /mnt/dmg

 • Gecomprimeerd :
Hiervoor heb je dmg2img nodig.
Als je het nog niet hebt dan kun je het installere met # sudo apt-get install dmg2img

dmg2img -i bestand.dmg -o bestand_decrypted.dmg

mount -t hfsplus -o loop bestand_decrypted.dmg /mnt/dmg


Lijstjes maken
Om lijsten te maken in van de inhoud van mappen kan je verschillende commando's gebruiken in Linux terminal :

 • Eenvoudig alle bestanden in een map :
  # ls -lah > resultaat.txt

 • Alle bestanden en recursief (ook submappen) in een map :
  # ls -lahR > resultaat.txt

 • Alle mappen in een map :
  # ls -d */

 • Alle mappen en recursief (ook submappen :
  # find . -type d -exec ls -d {} ;
Activeer diskettestation in Ubuntu of Linux Mint
Om één of andere reden werd door de programmeurs van ubuntu (en dus ook die van Linux Mint) besloten om het diskettestation niet meer te laten opstarten bij het booten van het besturingssysteem. Omdat niemand het "floppy"-station nog gebruikt, zal dit waarschijnlijk ook weinigen zijn opgevallen.
Als je het toch eens nodig moest hebben dan kun je volgende stappen volgen om het terug te activeren.
 1. Open als root in een teksteditor het document /etc/fstab :
  # sudo gedit /etc/fstab

 2. zet een '#' voor de lijn, die begint met '/dev/fd0'
  voorbeeld : #/dev/fd0 /media/floppy0 vfat users,noauto 0 0

 3. Normaal moet nu het diskettestation verschijnen in nautilus als floppy. Ik prefereer het mounten in terminal met :
  # sudo mount /dev/fd0 /media/floppy0   (of # sudo mount -t msdos /dev/fd0 /media/floppy0)

Mount_dd versie 1.9d
Er is opnieuw een wijziging aan mijn klein tooltje Mount_dd.
Er is iemand, met name Jens Schierz, zo vriendlijk geweest om Mount_dd te vertalen in het Duits.

Mount_dd is hier te downloaden of via freshmeat.net
Gewiste bestanden bekijken met sleuthkit
Sleuthkit is een forensisch terminal tooltje, dat veel gebruikt wordt samen met Autopsy om forensisch onderzoek te doen met Linux. Autopsy is een grafische omgeving voor Sleuthkit.

Nu ga ik echter via de terminal, en alleen met Sleuthkit, gewiste bestanden bekijken. Volg de volgende stappen :

Installatie
# sudo apt-get install sleuthkit

Gebruik :

1. Eerst gaan we met sleutkit de partities bekijken in onze image van een schijf. De image is uiteraard gemaakt met dd, ddrescue of Guymager.

# mmls /pad/naar/image.dd

Opmerking : Om een lijst te krijgen van alle gewiste bestanden op de dd moet je de "start" van de partitie kennen. Dit vind je door het resultaat van voorgaande opvraging te bekijken.

2. Lijst aanmaken van alle gewiste bestanden in de partitie op de schijf.

# fls -d -r -p -o 2048 /pad/naar/image.dd > /pad/naar/niet//bestaand/bestand.txt

Opmerking : 2048 is de "start" van partitie kan dus een ander getal zijn. De lijst met gewiste bestanden worden weggeschreven naar een tekstbestand.

3.  Uit het tekstbestand hebben we het getal met twee koppeltekens nodig om het gewiste bestand te kunnen bekijken.

# icat -o 2048 /pad/naar/image.dd 167506-128-4 | less

Opmerking : je kunt eventueel ook proberen om het bestand terug te halen met ">" te gebruiken. vb
# icat -o 2048 /pad/naar/image.dd 167506-128-4 > /plaats/voor/bestand.jpg
Update Mount_dd
Ik heb opnieuw enkele toevoegingen gedaan aan mijn tooltje Mount_dd. Vanaf nu, met versie 1.9, kun je kiezen om een image van een partitie te mounten of om een partitie te mouten in een image van een volledige schijf (device).
Ook heb ik een uninstaller toegevoegd zodat je het programma steeds kunt verwijderen.

Je kunt het hier downloaden of via de website van Freshmeat.net
Converteren naar zwart-wit in Terminal
Normaal gebruik ik ook een grafisch programma, zoals The Gimp of Phatch, om foto's om te zetten van kleur naar zwart-wit.
Je kunt het natuurlijk ook in Terminal. Daarvoor heb je ImageMagick nodig.

Installeren :

# sudo apt-get install imagemagick

Gebruik :

- omzetten van 1 afbeelding naar zwart-wit :

# convert -type Grayscale input-picture.png output-picture.png

of

# mogrify -type Grayscale input-picture.png  
> Hierbij wordt echter het origineel overschreven. Maak dus eerst een kopie van je bestand.

- omzetten van een volledige map naar zwart-wit :

# mogrify -type Grayscale /home/user/my-pics-grayscale/*
 
> Ook hier worden de originele bestanden overschreven. Maak dus eerst een kopie van de map

Maak ISO met ddrescue
Door het steeds groter worden van de harde schijven worden ze steeds minder en minder gebruikt... de CD-rom en de DVD-schijfjes. Ze worden dan al eens vergeten en na een paar jaar zijn ze nog moeilijk leesbaar. Je kunt de schijfjes altijd backupen door er een iso-bestand van de maken. Je kunt ze nadien terug op een schijfje branden of de iso mounten of de film op de iso rechtstreeks bekijken met o.a. VLC. Een krachtig programma hiervoor is ddrescue.

Nodige programma's installeren :

# sudo apt-get install gddrescue hwinfo

Om te weten hoe je je DVD-speler moet aanspreken moet je hwinfo gebruiken :

# hwinfo --block --short

Gebruik :

Als je CD of DVD geen fouten heeft kun je volgende commando gebuiken :

# ddrescue -n /dev/sr0 /pad/naar/bestand.iso logfile.log

Heb je heel veel error-berichten dan kun je het volgende onmiddellijk erna proberen (zelfde pad naar iso).

# ddrescue -d -r 1 /dev/sr0 /pad/naar/bestand.iso logile.log

Opmerkingen :
Het uitvoeren van het laatste commando kan een hele tijd duren (eventueel dagen & nachten).
Volledigheidshalve kun je ook de blocksize opgeven :
# ddrescue -d -r 1 -b 2048 /dev/sr0 /pad/naar/bestand.iso bestand.log