XLS naar CSV
Soms kan het handig zijn om een XLS te converteren naar een CSV-bestand. Zo kun je een CSV eenvoudiger koppelen/importeren in een database. Ik converteer vooral mijn XLS naar CSV om alle tabbladen samen te voegen in 1 document.

Installatie :

# sudo apt-get install catdoc

Gebruik :

# xls2csv bestand.xls > bestand.csv

Opmerking :
Met het pakket catdoc heb je ook de mogelijkheid om doc-bestanden om te zetten naar txt-bestanden en in catdoc zit ook het pakket catppt voor het omzetten van ppt-bestanden naar txt-files.
Verschillende img-bestanden omzetten naar iso-bestanden of mounten
Het is mogelijk om verschillende img-bestanden om te zetten naar een iso-bestand.
   
Eerst heb je volgende programma's nodig :
 
# sudo apt-get install ccd2iso bchunk mdf2iso nrg2iso dmg2img

   
ccd
# ccd2iso /pad/naar/bestand.img /pad/naar/bestand.iso
bin/cue
# bchunk /pad/naar/bestand.bin /pad/naar/bestand.cue /pad/naar/bestand.iso
mdf
# mdf2iso /pad/naar/bestand.mdf /pad/naar/bestand.iso
nrg
# nrg2iso /pad/naar/bestand.nrg /pad/naar/bestand.iso
dmg
# dmg2img bestand.dmg

Sommige image-bestanden kun je ook mounten > "Read more"
Informatie van Harde Schijf via terminal (2)
Eerder (zie hier) had ik al een paar handig tools opgesomd om iets meer te weten te komen over de verschillende devices of schijven, die aan de computer hangen. Ondertussen heb ik nog een paar eenvoudige tools gevonden, die ook wel handig lijken te zijn.

# lsblk

Voor het serienummer van een schijf :

# lsblk --nodeps -o name,serial 

Geeft een mooi lijstje met devices en de daarop aanwezige partities. Ook het mountpunt en de grootte van de schijf en partitie worden weergegeven.

# mount

Is een goed gekend commando om te weten wat er allemaal gemount is, maar hiervoor heb je ook het commando :

# findmnt

Met dit commando krijg je ook een overzicht zoals bij "mount" maar dan krijg je alles in een boomstuctuur en tabellen. Om tabellen te verkrijgen bij "mount" kun je het volgende commando gebruiken : q

# mount | column -t -n

Om de uuid van een partitie weten, om bv. een schijf te mounten in /etc/fstab :

# ls -l /dev/disk/by-uuid

of

# sudo blkid

Voor sommige SSD-kaarten kan het volgende ook dienen :

# nvme id-ctrl -H /dev/nvmeX

Om specifiekere vragen te stellen verwijs ik naar de man pages van de commando's.
Script : Dubbele bestanden vinden
Dit scriptje kan handig zijn als je eens wilt kijken of je dubbele bestanden op je gegevensdrager hebt staan.
Eerst kijkt het scriptje naar de grootte van het bestand en dan naar de MD5 hash.

# find -not -empty -type f -printf "%sn" | sort -rn | uniq -d | xargs -I{} -n1 find -type f -size {}c -print0 | xargs -0 md5sum | sort | uniq -w32 --all-repeated=separate

Dubbele bestanden zoeken kun je natuurlijk ook eenvoudig met fdupes :

# fdupes -r /pad/naar/map

Laat ze gewoon beide eens lopen om zeker te zijn.
Meer info over bestanden en mappen
Wil je meer informatie over mappen of bestanden dan kun je gewoon het commando stat gebruiken. Handig en weinig moeite.

# stat bestandsnaam.ext

of

# stat directory

Met 'cat' kun je de inhoud van een bestand zien. Bij een lang document gebruik je het best 'less' erbij.

# cat bestandsnaam.ext | less

Een paar handige extra programma's
Een tijdje stil geweest. Ik heb ondertussen paar handige programma's gevonden, die een aanvulling kunnen zijn voor meer bekende programma's.

Truecrypt :

Een handige aanvulling bij Truecrypt is Trupax. Met dit programma hoef je niet eerste een container te maken die je dan vol propt met bestanden... en meestal heb je nog een hoeveelheid verloren ruimte over. Met Trupax kun je eerst alle bestanden selecteren, waarna de container wordt gemaakt, en heb je dus ook geen verloren ruimte. De container is dan te openen met Truecrypt. Het is ook niet nog om het programma te installeren. PhpMyAdmin :

Bij PhpMyAdmin is het nogal omslachtig en niet echt geautomatiseerd om een backup te maken van je Mysql databases. Met PhpMyBackupPro is het eenvoudig om databases te backuppen. Een kleine configuratie en je kunt zelfs je backup laten versturen per e-mail.


Handigheden met ddrescue
Ik heb al eens beschreven hoe je met ddrescue een iso kunt maken van de cd-rom of dvd. (kijk hier maar eens).

Er zijn nog handig zaken die nuttig zijn bij het gebruik van ddrescue :

- Als de kwaliteit van de schijf, die je wilt recupereren, snel achteruit gaat, dan kun je altijd de optie -n gebruiken. Dit zal de error-ruimtes niet proberen splitten en lezen en dit is dus de snelste manier om de schijf te kopieëren.

- Maak altijd een logbestand aan, zodat je het kopieëren altijd kunt onderbreken. Je kunt dan het kopieêren hervatten met de optie -C te gebruiken.

- Je kunt ook het aantal keren opgeven dat ddrescue moet proberen om de error-ruimtes te lezen en te recupereren. Dit doe je met de optie -r gevolgd door een cijfer (het aantal keren dat ddrescue moet proberen)

Voorbeeld :
# ddrescue -vn /dev/old_disk bestand.dd logfile.log

snel de schijf kopieëren

# ddrescue -v -r3 -C /dev/old_disk bestand.dd logfile.log

Verder doen met 3 pogingen om de error-ruimtes te proberen recupereren

Opmerking :
-v = verbose (iets meer informatie wordt weergegeven en is dus niet echt nodig)
Je kunt ook nog eens van achter naar voor proberen door -R te gebruiken.
Herstel een unmoutable partitie
Het kan al eens gebeuren dan het bestandssysteem op een partitie beschadigd wordt of onklaar wordt door een onverwacht afsluiten van de PC of een stroomuitval. Soms kan het zijn dat je het bestandsysteem wilt repareren met "e2fsck" of "fsck" dat je dan de melding krijgt :

# e2fsck /dev/sda1
"Device or resource busy while trying to open /dev/sda. Filesystem mounted or opened exclusively by another program?"

Wat moet je dan doen ?
 1. Maak image met dd of ddrescue

  # dd if=/dev/sda1 of=/media/schijf/sda1.dd    of     # ddrescue /dev/sda1 /media/schijf/sda1.dd

 2. Op de image kun je "e2fsck" of "fsck" laten lopen om errors te herstellen

  # fsck -f /media/schijf/sda1.dd

 3. Je kunt nu met "-o loop" de image mounten om eventueel al bestanden veilig te stellen (of met tooltje mount_dd)

  # mount -o loop /media/schijf/sda1.dd /naar/lege/map

 4. De herstelde image terug zetten in de partitie

  # dd if=/media/schijf/sda1.dd of=/dev/sda1

  opmerking : op het einde kan er een foutmelding komen. Deze melding kun je negeren.

 5. Nadien kun je nog eens "fsck" laten lopen over de partitie

  # fsck -f /dev/sda1

mounten van dmg-bestanden
Dmg bestanden zijn bestanden uit het wereldje van Mac. Je kunt ze vergelijken met de iso of dd-bestanden.

Ondanks dat ze dezelfde extensie hebben bestaan er echter 2 soorten dmg-bestanden. Je hebt de gewone en de gecomprimeerde dmg-bestanden.

Type bestand bepalen :

Om te bepalen welk bestand je voor je hebt doe je in terminal :

# file bestand.dmg

het resultaat van deze opdracht moet zijn voor :

 • Niet gecomprimeerd :
bestand.dmg: Macintosh HFS Extended version 4 data last mounted by: ’10.0′, created: Fri Aug 29 00:33:37 2008, last modified: Fri Jan 2 11:07:50 2009, last checked: Fri Aug 29 02:33:37 2008, block size: 4096, number of blocks: 6400, free blocks: 218

 • Gecomprimeerd :
bestand.dmg: VAX COFF executable not stripped – version 376

Mounten van de bestanden

 • Niet gecomprimeerde :
mount -t hfsplus -o loop bestand.dmg /mnt/dmg

 • Gecomprimeerd :
Hiervoor heb je dmg2img nodig.
Als je het nog niet hebt dan kun je het installere met # sudo apt-get install dmg2img

dmg2img -i bestand.dmg -o bestand_decrypted.dmg

mount -t hfsplus -o loop bestand_decrypted.dmg /mnt/dmg


Lijstjes maken
Om lijsten te maken in van de inhoud van mappen kan je verschillende commando's gebruiken in Linux terminal :

 • Eenvoudig alle bestanden in een map :
  # ls -lah > resultaat.txt

 • Alle bestanden en recursief (ook submappen) in een map :
  # ls -lahR > resultaat.txt

 • Alle mappen in een map :
  # ls -d */

 • Alle mappen en recursief (ook submappen :
  # find . -type d -exec ls -d {} ;