Bestand kopiëren met hash vergelijking
Om een bestand te kopiëren en dan te kijken of alles wel is overgezet zoals het moet, dan kan dat met dc3dd.
Het volgende commando gebruiken we dan :

# dc3dd if=inputfile.dd hof=/pad/naar/map/outputfile.dd hash=md5 log=/pad/naar/map/logfile.info

Je krijgt dan het volgende resultaat in het info-bestand: 

sector size: 512 bytes (assumed)
 16202596352 bytes ( 15 G ) copied ( 100% ), 487,629 s, 32 M/s
 16202596352 bytes ( 15 G ) hashed ( 100% ), 177,755 s, 87 M/s

input results for file `inputfile.dd':
   31645696 sectors in
   5ad687fd711bdd375cbe9e7f3984c9ec (md5)

output results for file `/pad/naar/map/outputfile.dd':
   31645696 sectors out
   [ok] 5ad687fd711bdd375cbe9e7f3984c9ec (md5)


Update fddrescue
Fddrescue werd aangepast van Zenity naar Yad. Vanaf nu is het mogelijk om met dd, dcfldd, dc3dd en ddrescue een forensische kopie te maken. Ook een EWF-kopie kan gemaakt worden met EWFacquire. Met ddrescue kunnen er verder ook nog extra functies uitgevoerd worden, zoals het achterwaarst kopiëren en het verder zetten van een onderbroken kopie.  Het programma werd nog niet grondig getest.