Info over Systeem
Is het serienummer niet leesbaar of weet je niet goed wel type van PC/laptop je voor je hebt, dan kan je altijd volgend commando proberen :

# sudo dmidecode | grep -A 9 "System Information"

of

# sudo dmidecode -t 1

Uiteraard moet je dan op het systeem zelf zitten (vb LiveCD), en kan dit niet opgevraagd worden uit een kopie (dd).

Voorbeeld van een resultaat : 
System Information
Manufacturer: Medion
Product Name: P7818
Version: 1.0       
Serial Number: 12BPE311xxxx
UUID: D45A28E0-72A8-81F6-33B4-7054D248EAD2
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: 0
Family: MEDION Family
In Gthumb een fotoreeks van een filmpje maken met ffmpg
Wil je een fotoreeks van een filmpje maken in Gthumb dan kun je altijd de stappen in het vorig artikel volgen en het volgende commando gebruiken voor het maken van afbeeldingen van een filmpje : 

#  mkdir /pad/naar/map/%N && ffmpeg -i %F -r 0.2 -f image2 /pad/naar/map/%N/tmp-%01d.jpg

In de map zal dan een fotoreeks gemaakt worden van het het filmpje, waarbij er iedere 5 seconden ("-r 0.2") een afbeelding wordt gemaakt van de film.

In Gthumb kan je uit de foto's een aantal afbeeldingen selecteren en afdrukken op een pagina. 

Wil je in een invulveld zelf de seconden kunnen bepalen kan je altijd volgende code gebruiken :

# seconden="$(echo %ask)" ;  mkdir /pad/naar/map/%N && ffmpeg -i %F -vf fps=1/$seconden -f image2 /pad/naar/map/%N/tmp-%01d.jpg