Informatie van Harde Schijf via terminal
Een klein overzichtje van de terminal commando's om meer informatie te krijgen over je harde schijf :

# df -h
Meer informatie over het schijfgebruik.

# sudo fdisk -lu
Laat de schijven en de partities op je PC zien.

# sudo hdparm -I /dev/sda
Laat een overzichtelijke lijst zien van de technische/administratieve gegevens van je harde schijf

# sudo lshw | grep -A 73 *-disk
Ook een lijst van technische en administratieve gegevens (-A 73 is natuurlijk aan te passen naargelang de hoeveelheid informatie)

# hwinfo --block --short
Een mooie tabel met partities en devices.

# smartctl -a /dev/sda
Heeft ook een grafische interface : gsmartcontrol
beide maken deel uit van smartmontools : # sudo apt-get install smartmontools

Post a comment
Name
E-Mail
Comment