extensies aan bestanden hangen
Heb je een hele reeks mappen met daarin allerlei bestanden. Hierbij zijn bestanden zonder extensie. Je wilt deze bestanden zonder extensie allemaal een extensie geven. Met het volgende commando voeg je extensies toe :

#find /pad/naar/map | while read FILE; do if [[ -n `file --mime-type "$FILE" | grep 'message/rfc822'` ]]; then  mv "$FILE" "$FILE".txt; fi; done;
Post a comment
Name
E-Mail
Comment