SoftwareRaid met mdadm
In navolging van mhddfs ging ik eens kijken hoe je een softwarematige raid kon maken in Linux. Dit lijkt ook niet echt moeilijk te zijn met mdadm.

Installatie :

# sudo apt-get install mdadm

Gebruik :

  • Het maken van een Raid :
# mdadm --create --level=5 --raid-devices=4 /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde

--create voor het maken van een raid
--level om op te geven wel raidsysteem je wilt
--raid-devices om op te geven hoeveel schijven er moeten opgenomen worden
Het raidsysteem wordt opgegeven als /dev/md0

  • Bekijken van Raid :
 # mdadm --detail /dev/md0
  • Opslaan van de instellingen :
# mdadm  --detail --scan > /etc/mdadm.conf

  • Hersamenstellen van Raid (vb : bij vergeten opslaan) :

# mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde

Wil je nog meer weten klik dan op "read more"

  • Email alert (verwittiging bij fouten) :
toe te voegen in /etc/rc.local

# mdadm --monitor --scan --mail=[email address] --delay=1800 &

  • Schijf vervangen :

verwijderen :

# mdadm --manage --remove /dev/md0 /dev/sdd

toevoegen

# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf

  • Stoppen met Raid
Eerst stoppen :
# mdadm --stop /dev/md3
dan verwijderen : 
# mdadm --remove /dev/md3
superblocks verwijderen van de devices
# mdadm --zero-superblock /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc
Post a comment
Name
E-Mail
Comment