pythonscript WOOF > miniserver
Om een bestand of een directory/map van één computer naar een ander over te brengen heb je normaal een Samba server of iets dergelijks nodig. Maar met het pythonscriptje woof kan je dat gewoon zonder een een server te installeren.

Download het tooltje hier 

Gebruik :

# ./woof /pad/naar/bestand

# ./woof -z /pad/naar/directory
     // ...   (van directory wordt tar.gz gemaakt)

Er zal een URL weergegeven worden. Deze URL invullen in de browser van de andere PC is voldoende om het bestand dan te downloaden.

Of in terminal :

# wget http://192....rest van URL

Website van Woof