Mount hfs+ partitie in forensic image (dd)
Onlangs tot de vaststelling gekomen dat een hfs+ partitie binnen een raw-image of dd niet gewoon kan gemount worden met een -o loop, zoals hier wordt beschreven.

Om hfs+ te mounten hebben we kpartx nodig :
# sudo apt-get install kpartx

Werkwijze :
List de partities in de image:
# kpartx -l macbookpro.dd
loop1p1 : 0 409600 /dev/loop1 40
loop1p2 : 0 624470624 /dev/loop1 409640

map de partities aan block devices:
# kpartx -a -v macbookpro.dd
add map loop1p1 (254:0): 0 409600 linear /dev/loop1 40
add map loop1p2 (254:1): 0 624470624 linear /dev/loop1 409640

mount de hfs partitie:
# mount -o ro /dev/mapper/loop1p2 /mnt/mntpnt/

Om alles terug te unmounten en te unmappen :
# umount /mnt/mntpnt
# kpartx -d -v macbookpro.dd