Verklein Pdf-bestanden
Om Pdf bestanden te verkleinen, vb. wanneer een database alleen kleine bestanden toelaat voor upload/import, kan je volgende commando gebruiken :

# gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Uiteraard gaat de kwaliteit achteruit bij het verkleinen van het bestand.