analyse Sticky Notes
De Sticky Notes of m.a.w. de digitale "Post-itjes". Kun je altijd op de volgende manier bekijken in Linux.

 1. Eerst ga je op zoek naar het bestand  : Users/AppData/Roaming/Microsoft/Sticky Notes. Dit is een snt-bestand.
 2. Nadien moet je het bestand unzippen met 7zip
  7z x StickyNotes.snt -oOutput/
 3. In de uitgepakte mappen vind je bestanden die gewoon genummerd zijn van 1 tot 3. Het is het bestand 3 dat de tekst bevat, dat op de Sticky Note werd geschreven. Om het een beetje leesbaar te maken, kan je het bestand bekijken met het commando "cat".
 4. Om het in gedit te kunnen lezen moet het eerst van met iconv geconverteerd worden
  iconv -c -f 'UTF-8' -t 'UTF-8//IGNORE' 3 | tr -d '/0' > output-file.txt
 5. Je kan ook de stappen 3 & 4 samen uitvoeren met het commmando :
  find Output/ -name 3 | while read this; do iconv -c -f 'UTF-8' -t 'UTF-8//IGNORE' $this | tr -d '/0'; done
Opmerking :
Houd er rekening mee dat de berichten in elkaar overlopen bij het uitvoeren van punt 5