Kopiëren van bestanden met zelfde naam in 1 folder
Een handig scriptje om bestanden met een zelfde naam en extensie te kopiëren in 1 folder zonder dat ze worden overschreven :

# find /naam/van/map -iname "Thumbs.db" | while IFS= read -r NAME; do cp -v "$NAME" "/naam/van/andere/map/${NAME////_}";done

Opmerking :
  1. De naam van het bestand wordt aangevuld met het pad waar het is gevonden.
  2. Weetje : Bij bovenstaand voorbeeld kan je nadien alle Thumbs.db in een iso-bestand laden om nadien te carven met scalpel om alle afbeeldingen eruit te halen.
    # genisoimage -o /pad/naar/map/met.iso /pad/naar/map/met/thumbs
    # sudo scalpel -o /pad/naar/map/voor/resultaten/ /pad/naar/map/met.iso
  3. Nog iets beter dan het eerste Weetje (mappen met bestandsnaam worden aangemaakt met daarin de afbeeldingen):
    # find thumbs_bestanden/ -type f -ctime -1 | while read i; do scalpel -o "test/$i" "$i" ; done ;