Bashscript om je Ubuntu op te kuisen
Ubucleaner is een eenvoudig bashscript om je computer proper te houden.
Door eenvoudig het bashscript te activeren worden verschillende zaken opgekuist in het Ubuntu besturingssysteem.
Volgende zaken worden opekuist :
- apt cache (resten installatiebestanden)
- verwijdert de configuratiebestanden van gedeinstalleerde deb. programma's.
- verwijdert alle oude kernels, behalve het kernel waarmee je op het moment werkt.
- leeft alle prullenbakken van alle gebruikers (ook root)

Lees verdere bij "Read more" voor de installatie en gebruik.

Het downloaden kan met volgend commando :

# wget http://www.opendesktop.org/CONTENT/content-files/71529-ubucleaner.sh

Ubucleaner kun je toestemming tot uitvoeren geven met het volgende in te geven in terminal :

# sudo chmod +x 71529-ubucleaner.sh

Je kunt dit ook door rechts te klikken op het bestand en bij eigenschappen in de tab rechten een vinkje te zetten om het bestand executable te maken. (als root)

Uitvoeren met het volgende :

# ./71529-ubucleaner.sh
of
# sh 71529-ubucleaner.sh

Opmerking :
Kleine aanpassingen zijn nodig bij gebruik van 'apt-get' i.p.v. 'aptitude' of 'dpkg --purge' i.p.v. 'aptitude purge'.

Script :
#!/bin/bash

OLDCONF=$(dpkg -l|grep "^rc"|awk '{print $2}')
CURKERNEL=$(uname -r|sed 's/-*[a-z]//g'|sed 's/-386//g')
LINUXPKG="linux-(image|headers|ubuntu-modules|restricted-modules)"
METALINUXPKG="linux-(image|headers|restricted-modules)-(generic|i386|server|common|rt|xen)"
OLDKERNELS=$(dpkg -l|awk '{print $2}'|grep -E $LINUXPKG |grep -vE $METALINUXPKG|grep -v $CURKERNEL)
YELLOW="�33[1;33m"
RED="�33[0;31m"
ENDCOLOR="�33[0m"

if [ $USER != root ]; then
  echo -e $RED"Error: must be root"
  echo -e $YELLOW"Exiting..."$ENDCOLOR
  exit 0
fi

echo -e $YELLOW"Cleaning apt cache..."$ENDCOLOR
aptitude clean  # of wijzigen door apt-get

echo -e $YELLOW"Removing old config files..."$ENDCOLOR
sudo aptitude purge $OLDCONF # of wijzigen door dpkg --purge

echo -e $YELLOW"Removing old kernels..."$ENDCOLOR
sudo aptitude purge $OLDKERNELS
# of wijzigen door dpkg --purge

echo -e $YELLOW"Emptying every trashes..."$ENDCOLOR
rm -rf /home/*/.local/share/Trash/*/** &> /dev/null
rm -rf /root/.local/share/Trash/*/** &> /dev/null

echo -e $YELLOW"Script Finished!"$ENDCOLOR