Aankoppelen of Mounten van devices en images
Vele zaken worden automatische gemount in Linux of er zijn kleine handelingen nodig om het koppelen mogelijk te maken. Zo kan het zijn dat je eerst bij locaties (places) op de partitie moet klikken voordat ze toegankelijk is. Via de terminal kun je ook partities aankoppelen, en kun je zelf bepalen waar je het wilt mounten.
Hier bij een overzicht :

Voorbereidend werk :

Eerst moet er een map voorzien worden waarmee je de devices of images wilt mounten. Meestal wordt een map aangemaakt in /mnt of /media.

# sudo mkdir /mnt/mountpunt

Informatie, die je misschien later wel nodig hebt, kun je inzamelen door volgende commando's in te typen :

# sudo lshw
# sudo fdisk -lu


Mounten van een cd-rom :

Normaal wordt een cd-romstation automatische gemount bij het laden van een schijf. Als dit toch toch niet moest gebeuren dan kun je het volgende proberen :

# sudo mount /dev/sd0 /mnt/mountpunt

Opmerking :
gebruik 'lshw' > bij cdrom "logical name" kun je zien welke /dev/.. allemaal mogelijks gebruikt worden voor je cdromspeler.
Ook te gebruiken :

# hwinfo --block --short

Mounten van een partitie :

Wil je een partitie mounten, dan gebruik je het volgende commando :

# sudo mount /dev/sda1 /mnt/mountpunt

Opmerking :
- Wil je de partitie alleen lezen dan kun je # sudo mount -r /dev/sda1 /mnt/mountpunt gebruiken.
- gebruik 'fdisk -lu' om meer informatie te krijgen over de aanwezige partities
- Bij oudere systemen is het misschien nodig om # sudo ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/mountpunt te gebruiken om ntfs-partitie 'read/write' te mounten.

Om te weten hoe je images (iso, raw image) moet mounten kun je verder lezen op 'Read more'. Ook als je wilt weten hoe je moet afkoppelen, dna moet je verder lezen bij 'Read more'

Mounten van een ISO :

Voor het mounten van een ISO-image, vb : van een cd-rom, kun je volgende gegevens ingeven in de terminal :

# sudo mount -o loop disk.iso /mnt/mountpunt

Opmerking :
Soms is het wenselijk om filesysteem mee te geven.
Doe dan :  # sudo mount -o loop -t iso9660 disk.iso /mnt/pountpunt

Mounten van een raw image zoals .dd, .img, ..

Voor het mounten van een forensische kopie, qemu-image of raw image :

# sudo mount /pad/naar/image.dd /mnt/mountpunt -o loop,offset=$((63*512))

Opmerking :
Voor het mounten van een image heb je enkele gegevens nodig uit :
# sudo fdisk -lu /pad/naar/image.dd
Bekijk het resultaat en haal de cijfers uit : Unit/Eenheid (in vb : 512) en Start/Begin Partitie (in vb : 63)

Je kunt ook altijd mout_dd gebruiken.

Afkoppelen of unmouten :

# umount /mnt/mountpunt

Post a comment
Name
E-Mail
Comment