Images maken van een device of partitie
Om een (raw) image of een exact beeldbestand te maken van een partitie of device kun je verschillende progjes gebruiken in Linux. Sommige tooltjes zijn al opgenomen in de standaard iso van het Linux besturingssysteem. Andere tooltjes moet je eerst nog installeren. Je kunt dit dan eenvoudig met Synaptic of met "sudo apt-get install programmanaam" in te typen in de Terminal. Je kunt de tooltjes indelen in twee categorieën : De Terminaltooltjes en de grafische programma's, die meestal gebruik maken van één van de terminaltooltjes. Een Image is een exacte kopie van een schijf, dus je hebt op zijn minst een device nodig dat even groot is als de schijf waarvan je een kopie wilt nemen.
Wil je nadien alle bestanden in de image bekijken of recupereren, dan kun je altijd mijn tooltje mount_dd gebruiken.
Wil je meer weten ? Lees dan verder bij "Read more"
  • Met volgende programma's, om te gebruiken in de Terminal, kun je een exacte kopie in een image maken van een device of harde schijf. Bij elk programma is het commando dat ik gebruik weergegeven als voorbeeld.
dd

# dd if=/dev/sda conv=noerror,sync | pv -i 1 -s 160g > pad_naar/image.dd

Opmerking :
pv zal je moeten installeren met " sudo apt-get install pv " in terminal in te tikken.

dcfldd

# dcfldd if=/dev/hda of=/pad/image.dd conv=noerror,sync hashlog=/pad/hashlog.txt errlog=/pad/errlog.txt sizeprobe=if bs=512

ddrescue

# ddrescue /dev/sda /pad_naar/image.dd

dd_rescue

# dd_rescue -v /dev/sda /pad_naar/image.dd -l /mnt/logfile.txt

Tip : meerdere clones/images van 1 schijf

# dd if=/dev/sda | tee >(dd of=/dev/sdb) | tee >(dd of=/dev/sdc) | tee >(dd of=/dev/sdd) | dd of=/dev/sde


  • Met volgende programma's kun op een grafische manier images maken :
 Guymager
Website

Installeren door het volgende in terminal in te geven :
# sudo wget -P /etc/apt/sources.list.d/ http://deb.pinguin.lu/pinguin.lu.list
# sudo apt-get update
# sudo apt-get install guymager smartmontools hdparm

start met :
# sudo guymagerAIR
Website

Na het uipakken van het bestand kun je het Installeren als root in Terminal :
# chmod +x install-air-x.x.x
# sudo ./install-air-x.x.x  
# apt-get install perl-tk

start met :
# sudo airEnkele algemene Tips :
  • je kunt altijd "sudo fdisk -lu" intypen voor nodige informatie van de devices.
  • Om de images terug te zetten of uit te pakken kan je volgende commando gebruiken :

    # dd if=/pad/naar/image.dd of=/dev/sdb