Grep : Grafisch en in Terminal
Met Grep kun je woorden of zinnen zoeken in bestanden. Als je dus ergens op een volle USB-stick van 16 GB een bestand staan hebt en je weet de naam niet meer, maar je weet wel dat er een bepaald woord in voor komt, dan kun je altijd een Grep doen op de stick. Het is niet nodig om eerst te indexeren.

Grep met Searchmonkey :

Searchmonkey is een grafische omgeving om snel en eenvoudig een Grep mee te doen.Dit programma kun je gebruiken voor het zoeken van een woord in een hele reeks platte
tekstbestanden (plain text files). Enkel voorbeelden van dergelijke bestanden zijn .txt, .xml, .html, ...e.a. (geen .doc, .xls, of .pdf)

Gebruik :

    – vink "Containing" aan
    – zoekwoord invullen het veld volgende op “Containing”
    – plaats/pad die je wilt doorzoeken aanduiden met de knop “Select Folder”
    – zoekopdracht starten met de knop “Start”

Installeren :

# sudo apt-get install searchmonkey

website :

http://searchmonkey.embeddediq.com/


Wil je weten hoe je grep moet doen in de terminal dan kun je bij "Read more" verder lezen.

Grep in Terminal :

Er zijn twee commando's die ik overwegend gebruik bij het greppen van een device (usb-stick, harde schijf, etc). Egrep wordt hiervoor gebruikt.

1.

# cat /dev/sda | strings -td | egrep -i -w -f /pad/grepkeys.txt --color

Met bovenstaand commando wordt een grep gedaan op een device, waarbij het resultaat wordt weergegeven in terminal en het gezochte woord wordt in kleur weergegeven. De woorden die je zoekt zet je in een txt-bestand (hier in vb heet het grepkeys.txt)

2.

# cat /dev/sda | pv -s 40g | strings -td | egrep -i -w -f /pad/grepkeys.txt > /pad/results.txt

Met dit commando wordt het resultaat van je zoekopdracht weggeschreven  naar een txt-bestand, genaamd results.txt. De woorden die je zoekt zet je in een txt-bestand (hier in vb heet het grepkeys.txt)

Opmerking :
Voor je txt-bestand met je gezochte trefwoorden of zinnen moet je op het volgende letten :
- zet je zoekwoorden onder elkaar. Dus op elke lijn een zoekwoord.
- gebruik geen windowstoepassing om het txt-bestand te maken (ook niet notepad). Gedit is geschikt hiervoor.

Resultaat bekijken in offset :

Wil je het document te zien krijgen waarin je resultaat dan kan je het volgende commando gebruiken.

# sudo dd if=/dev/sda skip=$((cijfer_offset/512)) count=5 | less

* cijfer_offset vervangen door het cijfer dat op iedere lijn staat van het resultaat van je grep.

Extra : recupereer een gewiste tekst

# sudo grep -a -B 25 -A 100 'een woord of zin' /dev/sda1 > results.txt

Grep zal het resultaat webschrijven in een txt-bestand. Het resultaat is 25 lijnen voor het gezochte en 100 lijnen na het gezochte woord of zin.

Post a comment
Name
E-Mail
Comment