Bestanden met gezochte woord kopiëren
Misschien wel een uitbreiding van voorgaande topic :
Als je een map hebt, met submappen en je zoekt naar bestanden met een bepaald woord of een bepaalde zin, dan kun je deze bestanden terugvinden met Grep. Je kan dan ook alle gevonden bestanden kopiëren naar een bepaalde map met cp.
Ga in de doorzoeken map staan en je kunt ook alles combineren met het onderstaande commando :

# grep -R -l "zoekwoord of zin" * > list.txt && for i in `cat list.txt`; do cp $i /pad/naar/bestaande/map ; done

Let op !
Bestanden met gelijke naam zal slechts 1x worden gekopieerd.
Dit kun je vermijden door --parents te gebruiken bij cp, waardoor de mappenstuctuur wordt weergegeven, dus

# grep -R -l "zoekwoord of zin" * > list.txt && for i in `cat list.txt`; do cp --parents $i /pad/naar/bestaande/map ; done

Post a comment
Name
E-Mail
Comment