Sudo weetjes
Een viertal tips en weetjes over Sudo :

1. Heb je een commando in terminal gegeven en ben je vergeten om als root te starten dan kun je altijd

# sudo !!

gebruiken. Het laatste gegeven commando zal dan als root worden uitgevoerd.

2. wil je niet altijd voor elke regel "sudo" schrijven dan kun je

# sudo -i

ingeven. De terminal zal overschakelen naar een terminal in root.

3. Als je de eerste keer een sudo commando ingeeft, dan zal er naar een wachtwoord worden gevraagd. Dit wachtwoord blijft standaard 5 minuten gelden en er zal dan ook gedurende deze periode niet meer naar een wachtwoord worden gevraagd.

Je kunt deze standaardtijd aanpassen door :

# sudo gedit /etc/sudoers

zoek in het geopende document naar de lijn :

Defaults env_reset

en wijzig dit in :

Defaults env_reset , timestamp_timeout=x

x = het aantal minuten

Als je x vervangt door -1 dan zal de terminal het paswoord onthouden door uitloggen of afsluiten van het terminal venster.
Om de terminal te forceren om naar het paswoord te vragen kun je

# sudo -K

gebruiken.

4. In de map /var/log worden de activaties naar sudo gelogd. Een auth.log bestand bevat deze gegevens. Oudere loggevens worden bijgehouden in een .gz bestand met een gelijkaardige naam, aangevuld met een cijfer.  Het logbestand kun je bekijken met :

# gedit /var/log/auth.log

Post a comment
Name
E-Mail
Comment