Wissen in Linux
Er bestaan vele manieren om te wissen in Linux. Om bestanden te wissen in Terminal zijn volgende commando's (scriptjes) mogelijk :
!!! gebruik op eigen risico !!!

gewoon wissen en/of verwijderen (zonder overschrijven)

# rm /pad/naar/bestand

bestand vernietigen door overschrijven zonder wissen (wordt 25 keer overschreven)

# shred /pad/naar/bestand

bestand vernietigen door overschrijven en wissen (wordt 25 keer overschreven)

# shred --remove /pad/naar/bestand

(opmerking : voor remove 2 koppeltekens)

map/directory vernietigen door overschrijven en wissen

# cd /verplaats/je/naar/te/verwijderen/map

# find -type f -execdir shred -u '{}' ;

# rm /pad/naar/lege/map

vernietigen van device/schijf/partitie

# sudo wipe /dev/sdX

of

# sudo shred -n0 -v -z /dev/sdX

of

# sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdx

(sdX = device voorbeeld : sda)